Styret
Styret har siden årsmøtet hatt denne sammensetning: Tomas A. Lie, leder, Nora
Stray, nestleder, Tor Breland, kasserer, Nils Johan Stølen, sekretær, Svein
Eriksen, Ivar Breland og Kjell Fossheim.
Varamedlem: Jo Ivar Buås, Åse M. Prestø, Aslaug G. Hanselmann
Revisor: Unni Kruse
Styret hadde i 2023 - 7 styremøter.
Vi har kontortid i Torridalstova mandager kl. 10.00 til 12.000
Museet er også åpent 2 timer før hvert temamøte.


Medlemmer
Torridal Historielag hadde pr. 31.12.2023 102 betalende medlemmer og 2
æresmedlemmer; Ingrid Berglund Johnsen og Kari Mestad.


Temamøter
Det er avholdt 6 temamøter i 2023:
25. januar kåserte Helle Lineikro om «Fremtidsfullmakter»
1. mars fortalte Inger Johanne og Knut Mæsel om «Havna i Kristiansand»
29. mars fortalte Svein Kleivane om «Bygdeliv fra Setesdal»
20. september kåserte Per Emanuelsen om «Møte med mennesker i krise»
25. oktober – Bjarne Bjorvatn «Om løver, krokodiller og en svær,
svart mamba»
13. desember – Odd Bjørnsen og Johan Varen Ugland «Astrid Lindgren for
voksne i ord og toner»


Torridalskalenderen
Styret utga også i 2023 Torridalskalenderen med kjente og ukjente bilder
fra tidligere tider. Salget viser dessverre minkende interesse.


Torridal lokalhistoriske museum
Svein Eriksen er vår museumsbestyrer og det er utført mye dugnad
med plassering og katalogisering av mottatte gjenstander. I september var
styret på studietur til Z museum på Treungen i Telemark. Her var det samlet
40.000 gjenstander og vi fikk mange nyttige innspill denne dagen og vi kan
anbefale alle å besøke dette museet.
Styret har fått forlenget leiekontrakten for Torridalsstova med Kristiansand
kommune til 30.04.2027. Historielaget står for alt vedlikehold av Torridalsstova.


Utstilling
I juli måned presenterte historielaget bygdas historie i en utstilling i foajeen på
Kristiansand folkebibliotek. Utstillingskomiteen bestod av Harald Odd Steen,
Svein Eriksen og Anders Benestvedt. Historielaget hadde fått laget roll-ups og
forstørret bilder fra Torridal. Utstillingen var godt besøkt og flere har skrytt av
utstillingen. Ny informasjonstavle i Auglandsbekken er også kommet på plass.


Video og gamle bilder
Anders Benestvedt og Svein Eriksen har blitt opplært i bruk av FotoStation,
som er verktøyet til å skanne og overføre bilder til Agderbilder.
Bildene fra Torridal Historielag kan lastes ned uten vannmerke.
Historielaget har også redigert gamle video og overført disse
til nåtidens PC-bruk, samt revidert ny nettutgave av temaheftet Vandringer
langs Straisbekken av Kåre Brøvig fra 2016.


Historielaget på nett
Lagets hjemmeside administreres av Harald Steen. Der kan du søke og finne
mye om Torridal og reportasjer fra tidligere temamøter.
Facebooksiden tar Anders Benestvedt seg av. Siden har mer enn 1000 følgere
og mange har innspill og kommentarer. Det ligger også mange interessante
filmer fra Torridal på YouTube.


Torridalsposten
Torridal Historielag er en av seks eierorganisasjoner i Torridalsposten.
Nora Stray er kasserer og Harald Steen er redaktør. Historielaget bidrar med
mye stoff til Torridalsposten, både med reportasjer fra temamøter og med
bilder i spalten «Nytt i museet».


Torridal 5. februar 2024 – styret 

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2024


Styret i Torridal Historielag består i dag av følgende medlemmer
Tomas A. Lie – leder, Nora Stray, Nils Johan Stølen, Tor Breland, Svein Eriksen, Kjell Fossheim, Ivar Breland.
Vara: Åse Margrethe Prestø, Aslaug G. Hanselmann

Forslag fra valgkomiteen
Leder (leder er på valg hvert år)
Navn                                    Forslag                               Valgresultat
Tomas A. Lie                       Gjenvalg                               Valgt

Styremedlemmer på valg for to år
Nora Stray                           Gjenvalg                               Valgt  
Kjell Fossheim                     Gjenvalg                               Valgt  
Tor Breland                          Gjenvalg                               Valgt  
Ivar Breland                         Gjenvalg                               Valgt

Tre vararepresentanter til styret (på valg hvert år)
Åse Margrethe Prestø        Gjenvalg                                Valgt  
Aslaug G. Hanselmann      Gjenvalg                                Valgt  
Tor Erling Tobiassen           Ny                                          Valgt

Revisor:
Unni Kruse                         
Gjenvalg                               Valgt

Valgkomité
Harald O. Steen                  Gjenvalg                               Valgt
Berit Omdal                         Gjenvalg                               Valgt
Ragnhild Aurebekk              Gjenvalg                               Valgt

Representant i styret for Torridalsposten
Tor Breland                         Ny                                          Valgt